În anul școlar 2015/2016 corpul profesoral este format din 57 cadre didactice calificate în procent de 100%.

Structura corpului profesoral pe arii curriculare:

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Aria curriculară: Matematică și științe

Aria curriculară: Om și societate

Aria curriculară: Tehnologii – Informatică / Tehnologia informației și a comunicațiilor

Aria curriculară: Tehnologii