Numele si prenumeleStatut,gradObservatii
VULTUR LIVIAProfesor, I - TitularResponsabil arie curriculară
NICOARĂ RODICAProfesor, II - Titular
BACI ALIN DinuProfesor, II - Titular
NAROȘI SANDA.Profesor, I - Titular
BACI ADRIANAProfesor, II - Titular
FOLFĂ ADRIANAProfesor, I - Titular
RUSU CONSTANTINInstitutor, I - Titular
TRIŞCĂ IOANMaistru instructor, I