• Secretar șef
  • Contabil șef
  • Secretar
  • Informatician
  • Bibliotecar
  • Pedagog școlar
  • Supraveghetor de noapte
  • Laborant
  • Administrator financiar

Număr posturi: 10.