Poza scoalaColegiul Tehnic ,,INFOEL”, a fost înfiinţat în anul 1974, și oferă servicii educaţionale pentru tinerii din zona Bistriţa-Năsăud. Oferta educaţionala actuală cuprinde domeniile: informatică, automatizări, telecomunicaţii, instalaţii electrice, mecanica, economic, forma de şcolarizare fiind învăţământul de zi, liceu şi stagii de pregătire practică.

Colegiul Tehnic Infoel Bistriţa asigură elevilor din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud şi din alte judeţe ale regiunii N-V, servicii de educaţie şi instruire profesională în domenii de larg interes:

  • informatică;
  • telecomunicaţii;
  • automatizări şi tehnica utilizării calculatoarelor;
  • electronică și electrotehnică; mecanică;
  • servicii.

Şcoala formeză elevii în spiritul cerinţelor societăţii moderne, astfel încât, la finalul anilor de şcolarizare, să răspundă următoarelor tipuri de finalităţi: a învăţă pentru a şti, a învăţa pentru a face, a învăţa pentru a fi şi a învăţa pentru a fi împreună.

Demersul instructiv-educativ al şcolii este subordonat ideii de ,,şcoală pentru viitor” oferind elevilor şansa accesului la un loc de muncă şi continuarea studiilor.

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII (P.A.S.) 2015-2020