Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă