Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul de pedagog școlar IA-M

La sediul instituției s-au depus un număr de 8 dosare.

Analizând dosarele, comisia de concurs a constatat că sunt complete și sunt îndeplinite condițiile necesare participării la concurs.

Având în vedere cele constatate, comisia de concurs dă aviz favorabil  participării la concurs  tuturor celor 8 candidați înscriși.