REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI VACANTE, DE ADMINISTRATOR PATRIMONIU I-S, DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC “INFOEL”.

 PRIMA PROBĂ A CONCURSULUI VA AVEA LOC ÎN DATA DE 26.01.2022, ORELE 10.00, LA SEDIUL COLEGIULUI TEHNIC INFOEL.

Nr.crt.

Codul  candidatului

Rezultatul selecției

1

CTI_116

ADMIS

 

2

CTI_125

 

ADMIS

3

CTI_126

ADMIS

 

4

CTI_127

 

ADMIS

Președinte comisie,                                                           Secretar comisie,

Puțura Alina-Ofelia

 

Notă:

Pentru identificare codurile pot fi ridicate de către candidați de la secretariatul unității.