Rezultate înainte de contestații


VI. REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR (Extras din regulament)

Art.31.  Pentru depunerea și soluționarea contestațiilor se vor respecta prevederile Metodologiei – cadru. 

Art.32.  Dacă un concurent consideră că evaluarea nu a fost corectă, acesta poate depune contestație, în scris. În contestație concurentul va preciza ID-ul său (numele directorului în care a salvat produsele proprii), cerința pentru care contestă evaluarea, precum și motivele pentru care o contestă. 

Cererea poate fi depusă la secretariatul unității de învățământ unde s-a desfășurat proba, sau scanata pe email:  ovidiu.maierean@isjbn.ro  

Termen pentru depunerea contestațiilor: până luni, 15.04.2024 ora 14.00

Art. 33. Punctajul rezultat în urma evaluării inițiale poate fi modificat în plus sau în minus în urma reevaluării răspunsului pentru cerința/cerințele precizate. Punctajul total actualizat, obținut în urma reevaluării răspunsului/răspunsurilor pentru care s-a depus contestația, este definitiv.