Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de  

pedagog școlar IA-M

Nr.crt.

Codul candidatului

Punctaj

Admis/

Respins

 

1.     

CTI_1454

100p

ADMIS

2.     

CTI_1516

90p

ADMIS

3.     

CTI_1520

85p

ADMIS

4.     

CTI_1470

80p

ADMIS

5.     

CTI_1474

80p

ADMIS

6.     

CTI_1515

70p

ADMIS

7.     

CTI_1508

neprezentat

8.     

CTI_1478

neprezentat

 

                        PREȘEDINTE COMISIE,                              SECRETAR,

                        PUȚURA ALINA-OFELIA                CLAPA NICOLETA-MONICA