Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de  

pedagog școlar IA-M

Nr.crt.

Codul candidatului

Punctaj

Admis/

Respins

 

1.     

CTI_1454

85p

RESPINS

2.     

CTI_1516

95p

ADMIS

3.     

CTI_1520

82,50p

RESPINS

4.     

CTI_1470

neprezentat

5.     

CTI_1474

85p

RESPINS

6.     

CTI_1515

60p

RESPINS

7.     

CTI_1508

neprezentat

8.     

CTI_1478

neprezentat

                        PREȘEDINTE COMISIE,                              SECRETAR,

                        PUȚURA ALINA-OFELIA               CLAPA NICOLETA-MONICA