Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului de PAZNIC  I-G

Nr.crt.

Codul candidatului

Punctaj

Admis/Respins

1.     

CTI_487

64p

ADMIS

2.     

CTI_510

58p

ADMIS

3.     

CTI_518

32p

RESPINS

4.     

CTI_527

68p

ADMIS