Procedură operațională privind selecția echipei de implementare subproiect ”INFOEL – Un viitor mai bun”

Procedură operațională privind selecția grupului țintă (elevi) din cadrul proiectului R.O.S.E. – subproiect ”INFOEL – Un viitor mai bun”