Informaţii privind olimpiada la disciplinele din aria curriculară tehnologii – faza naţională 2014 se găsesc la adresa: http://eprofu.ro/olimpiada/