Anunț contestații – 22.04.2023

REZOLVAREA CONTESTAȚIILOR (Extras din regulament)

Art..31.  Pentru depunerea și soluționarea contestațiilor se vor respecta prevederile Metodologiei – cadru. 

Art..32.  Dacă un concurent consideră că evaluarea nu a fost corectă, acesta poate depune contestație, în scris. În contestație concurentul va preciza ID-ul său (numele directorului în care a salvat produsele proprii), cerința pentru care contestă evaluarea, precum și motivele pentru care o contestă. 

Cererea poate fi depusa la secretatiatul unității de învățământ unde s-a desfășurat proba, sau scanata pe email:  simona.murgu@isjbn.ro  

Termen pentru depunerea contestațiilor: până luni, 24.04.2023 ora 14.00

Art. 33. Punctajul rezultat în urma evaluării inițiale poate fi modificat în plus sau în minus în urma reevaluării răspunsului pentru cerința/cerințele precizate. Punctajul total actualizat, obținut în urma reevaluării răspunsului/răspunsurilor pentru care s-a depus contestația, este definitiv.


Rezultate înainte de contestații