În atenția absolvenților Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, învățământul liceal, filiera tehnologică, promoțiile anterioare

Absolvenții Colegiului Tehnic INFOEL Bistrița, învățământul liceal, filiera tehnologică, promoțiile anterioare, care doresc susținerea examenului de certificare în vederea obținerii certificatului de calificare nivel 4, își vor trimite cererea de inscriere (modelul atașat) și lucrarea de atestat în format pdf la adresa de e-mail office@infoel.ro până vineri, 29.05.2020.

Documentul pdf este necesar să conțină numele complet al elevului.