În baza Acordului de Grant nr. 116/SGU/PV/II, încheiat cu Ministerul
Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu
Finanțare Externă (UMPFE), Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de
Studii Europene a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru
Universități – Programe de Vară  derulate în cadrul Proiectul privind
Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 560,412.00 lei pentru
implementarea subproiectului Rămâi in Educație! Reușește și Orientează-te
către Studiile Europene! și intenționează să utilizeze o parte din fonduri
pentru derulare program de vară cu grupul țintă format din 50 elevi de la
două licee cu durata de 16 zile, la Facultatea de Studii Europene
(Cluj-Napoca).

Informaţii suplimentare referitoare la serviciile solicitate sunt
menţionate în “Termenii de referinţă” disponibili pe site-ul Facultatii de
Studii Europene, Cluj-Napoca.

Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Studii Europene invită
consultanți eligibili (”Consultanți”) să-și exprime interesul de a
participa la competiție în vederea prestării Serviciilor. Consultanții
interesați vor transmite informații prin care să demonstreze că dețin
calificările solicitate și experiență relevantă pentru a presta
serviciile.
Vor fi selectați 4 Consultanți în conformitate cu metoda Selecția
Consultanților Individuali definită în Ghidul de implementare, parte a
Manualului de granturi, publicat pentru Schema de granturi pentru
Universități din cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar – ROSE,
pe site-ul www.proiecte.pmu.ro/ROSE/.

Criterii de Calificare și Selecție sunt disponibile accesand link-ul de
mai jos.