ANUNT

In conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor didactice care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatea de invatamant preuniversitar de stat, aprobata prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, COLEGIUL TEHNIC INFOEL BISTRITA organizeaza concurs pentru ocuparea postului de biologie:

Nr. Crt.

Unitatea de invatamant

Postul/catedra

Nr. ore

Statutul

Nivel

Viabilitate

Necesita proba practica/orala/avize/atestate

1

COLEGIUL TEHNIC INFOEL

BIOLOGIE

16

VACANT

LICEAL

Pana in 31 august 2021

INSPECTIE LA CLASA

 INSCRIEREA CANDIDATILOR SE FACE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI TEHNIC INFOEL BISTRITA, str. CALEA MOLDOVEI nr. 20, IN ZIUA DE 6 OCTOMBRIE 2020, INTRE ORELE 9-15.

INSPECTIA LA CLASA SE VA DESFASURA IN 7 OCTOMBRIE 2020, INTRE ORELE 8-11, IAR

PROBA SCRISA VA AVEA LOC IN 7 OCTOMBRIE 2020, INTRE ORELE 11-15.

 Director,

Prof. PUTURA ALINA OFELIA