Nr. 870/ 31.05.2018

ANUNȚ – ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Servicii pentru asigurarea mentenanţei sistemului de supraveghere video”.

În temeiul prevederilor art. 7, alin (5), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. Nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Colegiul Tehnic INFOEL cu sediul în localitatea Bistrița, str. Calea Moldovei Nr. 20, jud.Bistrita -Nasaud, email: achizitii@infoel.ro, în calitate de autoritate contractantă, realizează ”Achiziție contract servicii pentru asigurarea mentenantei sistemulului de supraveghere video”.

Modalitatea de atribuire: cumpărare directa

Sursa de finanțare: Bugetul local 2018

Tip anunț: Achiziție directă

Tip contract: Servicii

Denumire achiziție: “Achiziție contract servicii pentru asigurarea mentenantei sistemelului de supraveghere video”.

Cod CPV: 50334400-9 – Servicii de intretinere a sistemelor de comunicatii 

Descrierea contractului:

Valoarea totala estimata cu serviciile pentru asigurarea mentenantei sistemelului de supraveghere video este de 1985 lei la care se adaugă TVA.

Durata prezentului contract incepe la data de 15.06.2018 pana in data de 31.12.2018 cu posibilitate de prelungire.

Condiții de participare:

  • Achiziția se va desfasura prin intermediul catalogului electronic al Sistemului Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), unde operatorii economici interesati vor posta ofertele, cu o mica descriere pana la data de 11.06.2018 ora 14.00, cu mentiunea ca oferta este postata ca urmare a invitatiei de participare cu oferta de pret nr. 870 / 31.05.2018. In urma postarii ofertei in catalogul electronic, operatorii economici sunt rugati sa informeze in scris achizitorul, la adresa de email achizitii@infoel.ro, pana cel tarziu la data de 11.06.2018 ora 14,00.
  • Ofertele vor fi exprimate în valori cu și fără TVA.
  • Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai mic.

Condiții contract:

Scopul acestei activitati este asigurarea functionarii sistemelor de supraveghere video la parametri optimi si asigurarea intretinerii acestora de catre personal de specialitate.

Interventiile periodice includ activitati de intretinere si verificare a functionalitatii sistemelor de alarma de incendiu.

Prestarea serviciilor de intretinere se va efectua conform contractului sau la solicitarea autorității contractante in caz de defectiune, pe perioada de valabilitate a contractului, si se va face la sediul unitatii Colegiul Tehnic Infoel Bistrita, cu sediul în localitatea Bistrița, str.Calea Moldovei Nr. 20, jud.Bistrita -Nasaud.

Tarifele prevazute in acest contract se refera la serviciile de intretinere a echipamentelor si manopera dar nu includ consumabile sau piese de schimb, acestea se vor achizitiona de catre autoritatea contractanta pe baza necesarului intocmit de firma prestatoare de servicii.

Documentele care vor certifica prestarea serviciului sunt fișa de intervenție și factura fiscală. Plata se va efectua cu OP prin Trezorerie.

Criterii de adjudecare: prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare – tel./fax 0263/ 211573, email – achizitii@infoel.ro.