Colegiul Tehnic INFOEL cu sediul în Bistriţa, Calea Moldovei nr. 20, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

  • Educaţie fizică şi sport, 18 ore (T.C.), nivel liceal, mediul urban, vacant până în 22-01-2014;
  • Mecanică/mecanică , 9 ore (T.C.), nivel liceal, mediul urban, vacant până în 06-01-2014.

Înscrierile se fac la secretariatul unităţii de învăţământ în perioada 17-18 septembrie 2013, între orele 09.00—15.00.

Concursul se organizează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, anexă la O.M. nr. 4959/02-09-2013, astfel:

  • În 19 septembrie 2013 inspecţia la clasă, de la ora 9.00;
  • În 19 septembrie 2013 proba scrisă din didactica specialităţii în profilul postului didactic/catedrei, de la ora 14.00.