Colegiul Tehnic Infoel cu sediul în Bistriţa, Calea Moldovei nr. 20, organizează concurs pentru ocuparea unui post incomplet(23 ore) de instructor auto.

Înscrierile se fac la secretariatul unităţii de învăţământ în 23 septembrie 2013, între orele 09.00—15.00.

Concursul se organizează conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, anexă la O.M. nr. 4959/02-09-2013, astfel:

  • În 24 septembrie 2013 proba practica, de la ora 9.00;
  • În 24 septembrie 2013 proba scrisă, de la ora 11.00;