Rezultatele la concursul pentru ocuparea postului de PAZNIC I-G 

Nr.crt.

Codul candidatului

Punctaj la proba scrisă

Punctaj la proba de interviu

Punctaj FINAL

Admis/

Respins

1.     

CTI_487

64p

100p

82p

ADMIS

2.     

CTI_510

58p

70p

64p

RESPINS

3.     

CTI_527

68p

60p

64p

RESPINS