REZULTATULCONCURSULUI ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII FUNCȚIEI VACANTE, DE MUNCITOR I-M (ELECTRICIAN), DIN CADRUL COLEGIULUI TEHNIC “INFOEL” 

Nr.

crt.

Numele și prenumele candidatului

Medie punctaj proba PRACTICĂ

Medie punctaj proba interviu

Punctaj final

Rezultat concurs

1

CTI_327

52p

100p

76p

ADMIS

2

CTI_335

60p

70p

65p

RESPINS