Cursul contine notiuni despre marimi fizice, atit neelectrice cit si electrice ,notiuni generale despre traductoare si principalele tipuri de treaductoare.