Cursul oferă elevilor cunoștințe privind realizarea lucrărilor de bază electrice necesare domeniului electronică - automatizări.
Cursul se adresează elevilor din clasa a IX a filiera tehnologică domeniul electronică-automatizări.

Cursul oferă elevilor cunoștințe privind factorii de risc și bolile profesionale specifice locurilor de muncă, legislația și reglementările privind securitatea și sănătatea la locul de muncă cu scopul prevenirii accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale  .
Cursul se adresează elevilor din clasa a IX a filiera tehnologică.